องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประชาสัมพันธ์การเก็บขยะ
   

  บูรณาการพัฒนาการเด็กไทยเด็ก 0-5ปี
   

โครงการ บูรณาการพัฒนาการเด็กไทยเด็ก 0-5ปี ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี <...

  ทัตกรรมป้องกันเชิงรุกในเด็กอายุ 4-14 ปี ปีงบประมาณ...
   

ชื่อโครงการ ทัตกรรมป้องกันเชิงรุกในเด็กอายุ 4-14 ปี ปีงบประมาณ 2563

 ได้รับงบประมา...

  กิจกรรม Big Cleaning Day ภายในสำนักงานป้องกันการแพ...
   

กิจกรรม Big Cleaning Day ภายในสำนักงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของอบต.วังดาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2558
Updated July, 21 2020