องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  บูรณาการพัฒนาการเด็กไทยเด็ก 0-5ปี
   

โครงการ บูรณาการพัฒนาการเด็กไทยเด็ก 0-5ปี ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี <...

  ทัตกรรมป้องกันเชิงรุกในเด็กอายุ 4-14 ปี ปีงบประมาณ...
   

ชื่อโครงการ ทัตกรรมป้องกันเชิงรุกในเด็กอายุ 4-14 ปี ปีงบประมาณ 2563

 ได้รับงบประมา...

  กิจกรรม Big Cleaning Day ภายในสำนักงานป้องกันการแพ...
   

กิจกรรม Big Cleaning Day ภายในสำนักงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  มาตรการตรวจสถานประกอบการเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติด...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ...

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2558
Updated July, 21 2020