องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ [ 7 มี.ค. 2565 ]108
2 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน [ 7 ส.ค. 2563 ]149
3 เอกสารประกวดราคาการซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อตามประกาศ [ 22 ก.ค. 2563 ]140
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 5 ตัน 5 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ค. 2563 ]134
5 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขายไหล่ทางถนนลาดยาง สายบ้านโนนก่อ-บ้านเพชรเอิม หมู่ที่ 1 ตำบลวังดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 พ.ค. 2563 ]140
6 เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขายไหล่ทางถนนลาดยาง สายบ้านโนนก่อ-บ้านเพชรเอิม หมู่ที่ 1 ตำบลวังดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3 /2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]142
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสาย ท่าสนามทอง-พรหมแสง หมู่ที่ 11บ้านหนองคร้อ-หใมู่ที่ 13 บ้านพรหมแสง [ 29 เม.ย. 2563 ]144
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 10 บ้านวังดาล - หมู่ที่ 13 บ้านพรหมแสง ตำบลวังดาล [ 29 เม.ย. 2563 ]138
9 ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล - หมู่ที่ 13 บ้านพรหมแสง [ 29 เม.ย. 2563 ]143
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าสนามทอง--พรหมแสง หมู่ที่ 11 บ้านหนองคร้อ - หมุ่ที่ 13 บ้านพรหมแสง ตำบลวังดาล [ 29 เม.ย. 2563 ]156
11 ประกาศชนะผู้เสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณืสำหรับห้องเรียน DLTV [ 29 เม.ย. 2563 ]129
12 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2563 ]133
13 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]137
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายโนนก่อ - เพชรเอิม (บริเวณหน้าโรงงานเมสัน) หมู่ที่ ๑ ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ต.ค. 2562 ]137
15 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ส.ค. 2562 ]127
16 โครงการวางท่อระบายน้ำลอดถนนสายบ้านหนองตาสา ? หนองอีจู้ หมู่ที่ 9 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) [ 2 ก.ค. 2562 ]151
17 โครงการติดตั้งไฟฟ้าชุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) [ 2 ก.ค. 2562 ]144
18 โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปา หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 2 ก.ค. 2562 ]138
19 โครงการติดตั้งไฟฟ้าชุดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2562 ]135
20 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2562 ]149
 
หน้า 1|2|3|4|5