องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน [ 7 ส.ค. 2563 ]34
2 เอกสารประกวดราคาการซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อตามประกาศ [ 22 ก.ค. 2563 ]37
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 5 ตัน 5 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ค. 2563 ]37
4 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขายไหล่ทางถนนลาดยาง สายบ้านโนนก่อ-บ้านเพชรเอิม หมู่ที่ 1 ตำบลวังดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 พ.ค. 2563 ]17
5 เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขายไหล่ทางถนนลาดยาง สายบ้านโนนก่อ-บ้านเพชรเอิม หมู่ที่ 1 ตำบลวังดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3 /2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]36
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสาย ท่าสนามทอง-พรหมแสง หมู่ที่ 11บ้านหนองคร้อ-หใมู่ที่ 13 บ้านพรหมแสง [ 29 เม.ย. 2563 ]247
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 10 บ้านวังดาล - หมู่ที่ 13 บ้านพรหมแสง ตำบลวังดาล [ 29 เม.ย. 2563 ]13
8 ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล - หมู่ที่ 13 บ้านพรหมแสง [ 29 เม.ย. 2563 ]36
9 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าสนามทอง--พรหมแสง หมู่ที่ 11 บ้านหนองคร้อ - หมุ่ที่ 13 บ้านพรหมแสง ตำบลวังดาล [ 29 เม.ย. 2563 ]38
10 ประกาศชนะผู้เสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณืสำหรับห้องเรียน DLTV [ 29 เม.ย. 2563 ]33
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10