องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]5
2 ประกาศรายไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]11
3 ประกาศรายไตรมาส 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]12
4 ประกาศรายไตรมาส 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]12
5 ประกาศรายไตรมาส 1 เดือน คุลาคม - ธันวาคม 2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]12
6 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]109
7 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]105
8 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]112
9 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]113
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]167
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ หนังสือข้อตกลงเป็นหนังสือ.กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส3 ปีงบประมาณ 2563 [ 27 ก.ค. 2563 ]159
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ หนังสือข้อตกลงเป็นหนังสือ.กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]150
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ หนังสือข้อตกลงเป็นหนังสือ.กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]158