องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]44
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]44
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]45
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]42
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]41
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]39
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]40
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]40
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]38
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]41
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]37
12 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]38
13 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]36
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]37
15 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]41
16 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงประมาณ ๒๕๖๔ [ 5 ต.ค. 2563 ]80
17 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 [ 29 พ.ค. 2563 ]82