องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2558
Updated July, 21 2020

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 
 
   นายสุชาติ  บัวศรี
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
(นักบริหารงานงานท้องถิ่น) ระดับกลาง
 
     
     
   
  นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีธงชัย  
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
  ปฏิบัติการ