องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
กระกาศราบงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับ - จ่าย เดือนพฤศจิกายน 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]9
2 งบรับ - จ่าย เดือนกันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]22
3 งบรับ - จ่าย เดือนสิงหาคม 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]38
4 งบรับ-จ่าย เดือนกรกฎาคม 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]51
5 งบรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]51
6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 3 [ 5 ก.ค. 2565 ]51
7 งบรับ-จ่าย เดือนพฤษภาคม 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]55
8 งบรับ-จ่าย เดือนเมษายน 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]73
9 รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2 [ 5 เม.ย. 2565 ]82
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]74
11 งบรับ-จ่าย เดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]80
12 งบรับ-จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]87
13 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]91
14 งบรับ-จ่าย เดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]89
15 รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 [ 5 ม.ค. 2565 ]94
16 งบรับ-จ่าย เดือนธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]90
17 งบรับ-จ่าย เดือนตุลาคม 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]87
18 งบรับ-จ่าย เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]90
19 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2564 ]90
20 กระกาศราบงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]141