องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
รายงานผลการใชจ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 รับรองโดย สตง. [ 4 เม.ย. 2565 ]21
2 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2565 ]35
3 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]39
4 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]38
5 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]36
6 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ อบต.วังดาล ปีงบประมาณ 2563 [ 6 พ.ค. 2564 ]83
7 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของ อบต.วังดาล โดยรับรองจาก สตง. [ 5 พ.ค. 2564 ]78
8 รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 29 พ.ค. 2563 ]74