องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 144 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยการรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day [ 27 ก.ค. 2566 ]16
2 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 13 มิ.ย. 2566 ]16
3 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]8
4 ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]24
5 ข้อมูลลานกีฬาเอนกประสงค์ เขตพื้นที่ตำบลวังดาล [ 16 มี.ค. 2566 ]9
6 ภาพกิจกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตร่วมกันระหว่างปปช และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี [ 10 มี.ค. 2566 ]9
7 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]27
8 ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]27
9 ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซด์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]27
10 โครงการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด-19 [ 23 ธ.ค. 2565 ]7
11 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล (ภดส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]32
12 ทดสอบข่าว [ 12 ธ.ค. 2565 ]25
13 โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]5
14 ประกาศ เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]39
15 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 15 พ.ย. 2565 ]6
16 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลวังดาล [ 10 พ.ย. 2565 ]27
17 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]22
18 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ [ 30 ก.ย. 2565 ]8
19 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]5
20 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8