องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 [ 29 พ.ค. 2563 ]1
2 ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]2
3 ประกาศ เรื่องขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]22
4 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]27
5 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 [ 11 พ.ย. 2562 ]63
6 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 4 มิ.ย. 2562 ]99
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 28 ก.ย. 2561 ]192
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 27 ก.ย. 2561 ]166
9 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม [ 30 มิ.ย. 2561 ]169
10 มาตรฐานการปฎิบัติงาน [ 30 ม.ค. 2561 ]173
 
หน้า 1|2