องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล [ 8 ต.ค. 2564 ]6
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล [ 8 ต.ค. 2564 ]4
3 ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 17 ส.ค. 2564 ]14
4 รายงานงบเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]25
5 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]25
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 1 มี.ค. 2564 ]17
7 ประกาศ​ เรื่อง​ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการจามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง​ พ.ศ.2564 ประจำปี​ 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]32
8 ประกาศ​ เรื่อง​ การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท​(ฉบับที่2)​ ประจำปี2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]19
9 รายงาน สขร.ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]24
10 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย 2564 ด่วน!!!! [ 15 ม.ค. 2564 ]26
11 ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]13
12 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]11
13 ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]15
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 27 พ.ย. 2563 ]18
15 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]11
16 ประกาศผลคะแนน OIT ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล [ 20 ต.ค. 2563 ]24
17 องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จะเก็บขยะทุกวัน ยกเว้นเสาร์ – อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป [ 9 ต.ค. 2563 ]35
18 ขยายเวลาการชำระภาษีประจำปี 2563 ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ย. 2563 ]22
19 ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]11
20 ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]13
 
หน้า 1|2|3|4