องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2558
Updated July, 21 2020

คณะผู้บริหาร

 
 
   
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 


 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 


 
 
เลขานุการนายกองค์บริหารส่วนตำบล