องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 คาถา 5 ย กันสนุขกัด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 3 ม.ค. 2562 ]26
62 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีป้าย [ 3 ม.ค. 2562 ]27
63 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ม.ค. 2562 ]25
64 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูด็กแรกเกิด [ 3 ม.ค. 2562 ]20
65 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ม.ค. 2562 ]29
66 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 28 ก.ย. 2561 ]179
67 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 27 ก.ย. 2561 ]155
68 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม [ 30 มิ.ย. 2561 ]163
69 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 30 ม.ค. 2561 ]165
70 มาตรฐานการปฎิบัติงาน [ 30 ม.ค. 2561 ]162
71 แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน (Flow Chat) [ 11 ม.ค. 2561 ]73
72 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [ 25 ธ.ค. 2560 ]167
73 มาตรฐานการให้บริการ [ 5 ต.ค. 2560 ]171
74 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล หมู่ที่ 10 [ 2 มี.ค. 2559 ]206
75 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล หมู่ที่ ๑๐ [ 2 มี.ค. 2559 ]346
76 ประกาศ เรื่องขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2563 [ 30 พ.ย. 542 ]27
 
|1|2|3หน้า 4