องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จะเก็บขยะทุกวัน ยกเว้นเสาร์ – อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จะเก็บขยะทุกวัน ยกเว้นเสาร์ – อาทิตย์
เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ขอให้นำขยะมาว่างไว้บริเวณหน้าบ้าน ก่อนเวลา 08.00 น. เพียงเดือนละ 30 บาท
ไม่เก็บขยะดังนี้ เศษปูนที่ก่อสร้าง เศษอิฐ  กระเบื้อง  โถชักโครก  ท่อนไม้ขนาดใหญ่ เป็นต้น

หากท่านใดที่อยู่ในตำบลวังดาลสนใจ  ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 037218623 ติดต่อนางสาวเพ็ญนิดา ปัจถานัง 
 หรือขอรับคำร้องการเก็บขยะได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล    เอกสารประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จะเก็บขยะทุกวัน ยกเว้นเสาร์ – อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.วังดาล