องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.วังดาล