องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]14
42 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 10 ก.พ. 2563 ]14
43 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 8 ม.ค. 2563 ]26
44 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]21
45 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]27
46 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]26
47 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]24
48 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 [ 11 พ.ย. 2562 ]46
49 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]27
50 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]26
51 อำานาจ หน้าที่ [ 30 มิ.ย. 2562 ]26
52 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]26
53 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]28
54 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]19
55 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]21
56 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]25
57 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]20
58 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]25
59 ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล [ 17 ม.ค. 2562 ]20
60 ไข้เลือดออก [ 9 ม.ค. 2562 ]24
 
|1|2หน้า 3|4