องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศ เรื่องขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]80
42 ภาพแสดงลักษณะความพิการที่ไม่เข้าเกณฑ์ความพิการ [ 5 มี.ค. 2563 ]78
43 ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]62
44 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]66
45 ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]64
46 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 10 ก.พ. 2563 ]64
47 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 8 ม.ค. 2563 ]74
48 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]70
49 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]76
50 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]76
51 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]75
52 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 [ 11 พ.ย. 2562 ]98
53 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]77
54 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]76
55 อำานาจ หน้าที่ [ 30 มิ.ย. 2562 ]75
56 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]77
57 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]78
58 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]73
59 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]73
60 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]78
 
|1|2หน้า 3|4