องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รับสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]33
22 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]16
23 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]15
24 การคิดเงินรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2564 [ 1 ส.ค. 2563 ]29
25 กินร้อนช้อนกลางป้องกันโรค [ 1 ก.ค. 2563 ]28
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตาล เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ค.ส. 1) ประจำปี พ.ศ.๒๕๑๓ [ 15 มิ.ย. 2563 ]27
27 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]14
28 ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]15
29 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]14
30 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]30
31 การรับงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 13 พ.ค. 2563 ]29
32 ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 [ 1 พ.ค. 2563 ]28
33 ข้อมูลการติดต่อ [ 29 เม.ย. 2563 ]30
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ และ มาตรา ๓๖ [ 20 เม.ย. 2563 ]20
35 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 15 เม.ย. 2563 ]16
36 ประกาศ เรื่องขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]616
37 ประกาศ เรื่องขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]29
38 ภาพแสดงลักษณะความพิการที่ไม่เข้าเกณฑ์ความพิการ [ 5 มี.ค. 2563 ]27
39 ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]14
40 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]15
 
|1หน้า 2|3|4