องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตาบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.วังดาล