องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
  ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต...[วันที่ 2024-05-16][ผู้อ่าน 29]
 
  วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2566 อบต.วังดาลลงพื้นที่ตรว...[วันที่ 2023-10-09][ผู้อ่าน 119]
 
  โครงการตำบลวังดาลร่วมใจคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน (...[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี...[วันที่ 2023-09-13][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและป้องกันโรค ประจำปีงบปร...[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 132]
 
  โครงการชะลอไตวายเรื้อรังและมอบผ้าอ้อมผู้สูงอายุ ปี...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 90]
 
  โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลยเพื่อป้องกันการแพร่ระบ...[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 14]
 
  วันที่ 9 สิงหาคม 2566 อบต.วังดาล โครงการกิจกรรมค...[วันที่ 2023-08-09][ผู้อ่าน 69]
 
  วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริ...[วันที่ 2023-08-08][ผู้อ่าน 60]
 
  วันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ วัดเกาะ...[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 72]
 
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ...[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 74]
 
  วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุ...[วันที่ 2023-07-03][ผู้อ่าน 64]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8