องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 เม.ย. 2566 ]34
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 มี.ค. 2566 ]27
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 23 มี.ค. 2566 ]24
4 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 การประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 มี.ค. 2566 ]29
5 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 รายงานผลโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการบริการแบบโปร่งใส แก่บุคลากร อบต.วังดาล [ 23 มี.ค. 2566 ]22
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 5 เม.ย. 2565 ]97
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 7 เม.ย. 2564 ]156
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 7 เม.ย. 2564 ]163
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 7 เม.ย. 2564 ]151
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 7 เม.ย. 2564 ]153
11 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 7 เม.ย. 2564 ]150
12 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 7 เม.ย. 2564 ]149
13 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 7 เม.ย. 2564 ]148
14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 7 เม.ย. 2564 ]146
15 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 7 เม.ย. 2564 ]146
16 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 7 เม.ย. 2564 ]161
17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 8 ม.ค. 2563 ]152
18 รายงานผล [ 15 ม.ค. 2562 ]185