องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]39
2 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]47
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 24 มี.ค. 2566 ]33
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]49
5 การดำเนินการตามนโยบาย [ 18 เม.ย. 2565 ]91
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล [ 5 เม.ย. 2565 ]114
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล [ 5 เม.ย. 2565 ]93
8 แผนการเสริมสร้าางมาตรฐานวินัย คุณธรรมและจริยธรรม [ 16 มี.ค. 2565 ]109
9 แผนการเสริมสร้างความผาสุก [ 16 มี.ค. 2565 ]106
10 ประกาศจำนวนครั้งลา มาสาย [ 16 มี.ค. 2565 ]133
11 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน [ 16 มี.ค. 2565 ]110
12 แนวทางการปฏิบัติตามประกาศจริยธรรม [ 11 มี.ค. 2565 ]114
13 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 เม.ย. 2564 ]163
14 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 เม.ย. 2564 ]156
15 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 เม.ย. 2564 ]167
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 เม.ย. 2564 ]159
17 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 เม.ย. 2564 ]154
18 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ม.ค. 2563 ]161
19 แผนพัฒนาบุคลากร [ 28 ก.พ. 2562 ]185
20 การดำเนินการตามนโยบาย [ 28 ม.ค. 2562 ]189
 
หน้า 1|2