องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

 

วัดอินทร์ประชาราษฎร์

 
   
 

วัดสามัคคีสโมสร (หนองจิก)