องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังดาล หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล กว้าง 5 เมตร ยาว 386 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,930 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังดาล หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล กว้าง 5 เมตร ยาว 386 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,930 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.วังดาล