องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.วังดาล