องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
 


โครงการชะลอไตวายเรื้อรังและมอบผ้าอ้อมผู้สูงอายุ ปี 2566


วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแดง

      นายกไพบูลย์ ช่างฉาย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล เปิดโครงการชะลอไตวายเรื้อรังอย่างยั่งยืน ปี 2566  และโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปี 2566 และมีท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบินทร์บุรี พร้อมด้วยกลุ่มสหวิชาชีพทางการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของตำบลวังดาล
      สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อบต.วังดาล
 

2024-05-16
2023-10-09
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-08
2023-08-22
2023-08-17
2023-08-09
2023-08-08
2023-07-06