องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

 
 
 


วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2566 อบต.วังดาลลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ


วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2566 นายไพบูลย์ ช่างฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญนิดา ปัตถานัง นักวิชาการสุขาภิบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมฯ (สระบุรี) , เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี , เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ปราจีนบุรี และ ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ในพื้นที่ตำบลวังดาล

2024-05-16
2023-10-09
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-08
2023-08-22
2023-08-17
2023-08-09
2023-08-08
2023-07-06