องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน


รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.วังดาล