องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน


รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.วังดาล