องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 20 ก.ค. 2558 ]68
2 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 ก.ค. 2558 ]63
3 การแจ้งขุดดิน [ 20 ก.ค. 2558 ]68
4 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 ก.ค. 2558 ]62
5 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 ก.ค. 2558 ]67
6 การแจ้งถมดิน [ 20 ก.ค. 2558 ]81
7 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 ก.ค. 2558 ]66
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.ค. 2558 ]65
9 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ค. 2558 ]64
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 20 ก.ค. 2558 ]72
 
|1|2|3หน้า 4|5