องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.wangdan.go.th
 
 
 


เพิ่มเตียง ศูนย์พักคอยระดับพื้นที่ (Community Isolation)


 เพิ่มเติมเตียง  ให้กับศูนย์พักคอยระดับพื้นที่ (Community Isolation)   องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล  สถานที่ฟื้นฟู 14 วัน  บุคคลหลังป่วยติดเชื้อ  โควิด19 รอการกลับบ้าน

2021-10-11
2021-09-10
2021-08-26
2021-08-26
2021-08-16
2021-06-15
2021-04-19
2021-04-08
2021-03-24
2020-10-09