องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wangdan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
กระกาศราบงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
   

ประเภทผลิตภัณฑ์ :  อาหาร. เป็นอาหารพื้นบ้านทำจากเนื้อปลาสับ

ขนาด : 4.00 X 0.00 X 15.00 เซนติเมตร    น้ำหนัก :100.00 กรัม

สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปราจีนบุรี    สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพทำปลาส้มฟัก (สับ)

 บ้านเลขที่ 1 หมู่ 4 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี   ติดต่อ : นางสมพิศ พึ่งญาติ   โทร :  01-6505142

   
   

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก.

ต้นไม้ทองมงคล (ดอกปีบ)

ขนาด : 10.00 X 10.00 X 25.00 เซนติเมตร  น้ำหนัก : 0.00 กรัม

สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปราจีนบุรี  ระดับดาว :  (ปี 2549)
สถานที่จัดจำหน่าย :  กลุ่มชาวบ้านหมู่ที่ 13 ตำบลวังดาล  3/2 หมู่ที่ 13 บ้านหนองโคลน ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

ติดต่อ : คุณช่อผกา สาริกา   โทร :  08 5212 7815 , 08 9095 6500

   
   

ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร. วุ้นในลูกมะพร้าว

เป็นอาหารประเภทขนมหวานทำจากเนื้อมะพร้าวอ่อน  ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร

น้ำหนัก : 0.30 กรัม สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่จัดจำหน่าย:  กลุ่มทำวุ้นมะพร้าวน้ำหอม ม.4 ที่ทำการกลุ่มอยู่ที่บ้านประธานกลุ่ม บ้านเลขที่ 9 หมู่ 4 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

ติดต่อ : นางสุเนตร   อินอนัน   โทร :  01-6505142