วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-59-0002 หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๒๓๒๘ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
เหมาค่าอาหารพร้อมว่างและเครื่องดื่ม โครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ปีงบประมาณ 2563
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุในการสาธิตทำหน้ากากอนามัยตาม โครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง