วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับประดับบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลและบริเวณภายในอาคารสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์และตรวจเช็คตามระยะ 186,396 กิโลเมตร รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-3556 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซม ครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 711 - 59 - 0003 และเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 711 - 59 - 0004 จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - 2822 ปราจีนบุรี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรประเภทเลื่อยโซ่ยนต์ สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-62-0006 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ในงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง