วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเสาซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านท่าเสา ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 บ้านตะเคียนทอง ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA FS-6025 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-56-0004 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-2061 ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 003-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างโครงการยกระดับถนนสายแยกกำนัน - โคกตารักษ์ หมู่ที่ 3 บ้านเพชรเอิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองแขนนาง หมู่ที่ 8 บ้านโมกสูง ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างโครงการยกระดับถนนสายบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 6 บ้านตะเคียนทอง ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างโครงการยกระดับถนนสายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเสา ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างโครงการยกระดับถนนสายหนองโปร่ง หมู่ที่ 3 บ้านเพชรเอิม ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างโครงการยกระดับถนนสายโคกกรวด หมู่ที่ 8 บ้านโมกสูง ตำบลวังดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง